Đế chống rung cho máy dập B10-18-24; B20-22-24; B25-27-20; B30-27-24; B35-32-24; B40-32-30; B45-38-30; B60-38-39; B80-43-39; B110-48-39
  • Đế chống rung cho máy dập


B10-18-24;  B20-22-24;  B25-27-20;  B30-27-24;  B35-32-24;  B40-32-30;  B45-38-30;  B60-38-39;  B80-43-39; B110-48-39

Write a review

Please login or register to review

Đế chống rung cho máy dập

  • Index: B10-18-24
  • Availability: In Stock

Tags: Anti vibration pad mount; Đế chống rung cho máy dập B10-18-24; B20-22-24; B25-27-20; B30-27-24; B35-32-24; B40-32-30; B45-38-30; B60-38-39; B80-43-39; B110-48-39