• Mũi khoan từ đầu hợp kim


TCT HOLE CUTTER

use on magnetic drilling machine


L - 3 5 0

Loại

Đường kính

Số lưỡi cắt

Đường kính cán

Dung sai

Chiều sâu

Khoan lỗ

14-30mm

6

19.05

+0-0.08

35L

Khoan lỗ

31-35mm

6

19.05

+0-0.08

35L

 

L - 5 0 0

Loại

Đường kính

Số lưỡi cắt

Đường kính cán

Dung sai

Chiều sâu

Khoan lỗ

18-30mm

9

19.05

+0-0.08

50L

Khoan lỗ

31-35mm

9

19.05

+0-0.08

50L

Khoan lỗ

36-40mm

9

19.05

+0-0.08

50L

Khoan lỗ

41-45mm

9

19.05

+0-0.08

50L

Khoan lỗ

46-50mm

9

19.05

+0-0.08

50L

Write a review

Please login or register to review

Mũi khoan từ đầu hợp kim

  • Index:
  • Availability: In Stock
  • 450,000 VND