Mâm cặp thủy lực rổng 2 chấu cho máy tiện tốc độ cao